Czy w opinii resortu polski wymiar sprawiedliwości jest niezależny, jeżeli musi stosować się do poleceń partii rządzącej? Komisja Europejska ocenia, iż sposób, w jaki w Polsce traktowani są sędziowie, jest niedopuszczalny a polityka polskiego rządu to „fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa”.

To, że minister Ziobro myśli przede wszystkim o swojej karierze wydaje się oczywiste. Czy jednak zastanawia się, iż w kontekście ataków na Trybunał Konstytucyjny wdrożony zostanie art. 7 unijnego traktatu, który umożliwi UE nałożenie sankcji na Polskę, jako kraj, w którym w rażący sposób naruszane są zasady demokracji i rządy prawa?