Przyznając rację ogólnej zasadzie, iż majątek, który pochodzi z przestępstwa powinien być konfiskowany, obawiam się, że Ustawa o konfiskacie rozszerzonej odchodząc od zasady domniemania niewinności, może doprowadzić do skazania osób niewinnych. Obejmie ona bowiem także przedsiębiorstwa użyte do popełnienia przestępstw, w sytuacji, gdy właściciel był tego nieświadomy, a złamał prawo któryś z jego pracowników.

Mam też nadzieję, że konieczność dowiedzenia przez podejrzanego niewinności, czyli odwrócenie zasady iż dokumentuje zarzuty ten, kto je stawia, będzie dotyczyło wyłącznie spraw o majątku zdobytym w wyniku przestępstwa.