Wyjątkowość i talent Antoniego Macierewicza jest zapewne powodem masowych odejść w ostatnim czasie najwyższej kadry oficerskiej w Wojsku Polskim (280 generałów i pułkowników).  W opinii wielu oficerów etos armii, ranga munduru i żołnierski honor to pojęcia nie dla wszystkich jasne i zrozumiałe.

Czy można mówić o niegospodarności w resorcie, skoro wydatki na cele reprezentacyjne skończyły się we wrześniu 2016 roku, a koszty „upamiętnianie zmarłych i poległych” i związane z obchodami świąt państwowych i wojskowych wzrosły o kilkaset procent vs rok 2015? Ciekawe z jakich źródeł będzie modernizowana polska armia, jeżeli budżet na ten cel przewidziany do 2022 roku zostanie w 70% wykorzystany w tym roku. Może Macierewicz pędził do Torunia po obietnicę pożyczki?