Polski dług publiczny przekracza już bilion złotych? Jego poziom  jest wyższy niż prognozowany w rządowej strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2017-20. Czy sytuacja nie wymknęła się Panu Morawieckiemu spod kontroli?

Wartość długu publicznego w stosunku do PKB wynosi prawie 54 proc. Tymczasem ustawowy próg ostrożnościowy wynosi 55 proc. PKB. Nie wiadomo jakie ograniczenie wydatków budżetowych planuje wobec tego rząd w roku 2018 i jak zamierza pobudzić tempo wzrostu gospodarczego, które spada, spada, spada….