Czy powołanie kapelana urzędników rządowych w archidiecezji gdańskiej przez wojewodę pomorskiego Drelicha, oznacza stworzenie dodatkowego etatu przez Pomorski Urzędzie Wojewódzki? Czy powołanie kapelana oznacza, iż praca ta jest wynagradzana, podobnie jak funkcja kapelana wojskowego? Jeśli tak, jaka kwota jest na to przeznaczona przez UW w ujęciu rocznym? Czy zaangażowanie w spotkania z kapelanem będą brane pod uwagę przy ocenie urzędników służby cywilnej?