Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot organizuje konkurs dla młodzieży „Weź zagłosuj”. Chodzi o zwiększenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 21 lat, mieszkającej lub uczącej się na terenie Gdańska-Gdyni-Sopotu.

Uczestnik konkursu sam wybiera formę inicjatywy, którą może być:

  • kampania w mediach społecznościowych lub
  • akcja przeprowadzona w “realu”, np. flash mob, debata, happening itp.

Inicjatywę można zgłosić do konkursu w dwóch kategoriach:

  • jako osoba indywidualna, w wieku 18 – 21 lat;
  • jako zespół złożony z 2 do 5 osób w wieku 14-21 lat.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 maja  2019.

Dla każdej kategorii przewidziano inne nagrody:

  • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez osobę indywidualną”

– 3 równorzędne nagrody w postaci dwóch 2/3-miesięcznych biletów Interrail dla laureata/ laureatki oraz osoby towarzyszącej oraz stypendium na podróż w wysokości 5000,00 zł.

  • W kategorii “inicjatywa przygotowana przez zespół “

– 6 równorzędnych nagród w postaci 2 dniowego wyjazdu całego zwycięskiego zespołu do Parlamentu Europejskiego

Organizator przewiduje przyznanie nagrody dodatkowej bez kategorii w postaci wyjazdu do Warszawy- zwiedzanie Parlamentu RP.

www.wezzaglosuj.pl

www.facebook.com/wezzaglosuj. r.