Rozliczenia przeszłości czyli popełnione w niej błędy jak: nie dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości, oddanie PiS narracji historycznej, nieumiejętność pokazania sukcesu polskich stoczni i portów – to tylko niektóre z rozliczeniowych tematów, które poruszono podczas konferencji programowej PO w Gdańsku. Jednej z 16., podczas których w miastach wojewódzkich rodzi się nowy program PO i pomysły na Polskę po odsunięciu PIS od władzy.