Nowelizacja prawa łowieckiego obraca się przeciwko obywatelem RP, którzy nie są myśliwymi.

Dziś odrzucone zostały wszystkie poprawki strony społecznej, dotyczących m.in. zmniejszenia władzy myśliwych, w mającym zostać znowelizowanym prawie łowieckim? Minister Kowalczyk nie dotrzymał w tej kwestii słowa. Lobby łowieckie ma decydujący wpływ na kształt ustawy, choć stanowi zaledwie 0,3% społeczeństwa Polski.

A więc prawo myśliwego do zabijania jest nadrzędne wobec prawa obywateli do korzystania z lasów. Dlaczego plany łowieckie są zwolnione z oceny oddziaływania na środowisko? Odstrzał jeleni lub saren ma przeciw wpływ na rzadkie i chronione gatunki, takie jak rysie lub wilki.

  • fot. Społeczna kampania informacyjna