W nowej postawie programowej z biologii brakuje informacji o roli teorii ewolucji i nauki o ochronie środowiska. Rozumiem, że jest to efekt osobistych przekonań pani Minister, iż zarówno w/w teoria jak i wiedza o środowisku nie są uczniom potrzebne. Brakuje też tematów, które pozwalają uczniom zrozumieć współczesny, otaczający ich świat jak globalne ocieplenie, recykling śmieci czy GMO.

W nowej podstawie dotyczącej biologii znajdują się proste treści wymagające zapamiętania a brakuje analizy zagadnień, które wymagają głębszego zrozumienia i analizy porównawcze. Ciekawe czym zastąpiona będzie rola teoria ewolucji w szkole podstawowej. Może w to miejsce resort zaproponuje zwiększoną liczbę godzin religii.