Cenne krajobrazowo i przyrodniczo tereny leśne zostaną przekazane do realizacji programu „Mieszkanie plus”, w wyniku czego lesistość Polski spadnie o 4 procent. Minister Szyszko wykonuje odgórne polecenia a przyrodę ma za nic.

Wycinka drzew na skalę dotychczas niespotykaną niewątpliwie wpłynie negatywne na stan środowiska w Polsce, zważywszy, iż parki krajobrazowe, w tym duża część Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz lasy na Wyspie Sobieszewskiej, wykorzystane zostaną do poprowadzenia przez nie dróg, linii przesyłowych i innych instalacji nowych osiedli.

Dlaczego jednak do programu wytypowano tereny atrakcyjne turystycznie oraz położone blisko aglomeracji „zielone płuca” miast? I czy przygotowywane obecnie przepisy nie otworzą furtki do sprzedaży w przyszłości lasów deweloperom?