Ostatnio drastycznie obniżyły się notowania Polski w Światowym Rankingu Wolności Prasy (nastąpił spadek z 18 na 47 miejsce wśród 180 państw).  Rząd ogranicza samodzielność mediów publicznych poprzez skupienie reform na zmianach personalnych i objęcie kontroli nad rozpowszechnianymi przez nie informacjach propagandowych.

Jasne jest, że osłabianie samodzielności mediów publicznych wynika z obawy przed analizowaniem działań rządu. Czy Pani Premier ma świadomość, że wolność i przejrzystość mediów jest częścią demokracji? Ma. Ale co z tego?