W tej chwili wykorzystanie wody przez elektrownie węglowe wynosi 70% (średnia dla krajów UE wynosi 13,7%, a średnia globalna 6,8%) a rozwój energetyki węglowej generować będzie zwiększony zużycie wody w skali kraju (schładzanie bloków energetycznych oraz wypłukiwania zanieczyszczeń powstałych po spalaniu surowca).

Woda w Polsce jest dobrem deficytowym – mniejszymi zasobami dysponują w Europie tylko Czechy, Dania, Cypr i Malta. Susza w niektórych regionach Polski stała się zjawiskiem permanentnym, powodując stepowienie terenów zielonych i straty w rolnictwie, a także pozbawiając mieszkańców niektórych miejscowości dostępu do bieżącej wody.

Jakie będą działania ministerstwa środowiska w związku z faktem, iż kontynuowanie pracy przez przestarzałe i jednocześnie najbardziej wodochłonnych elektrownie (stanowiące ponad 30% działających w kraju), oznacza pobór przez nie aż 45% wody wykorzystywanej w przemyśle?