Czy powód utworzenia polskiego konsulatu honorowego w Akron (Ohio) w USA wynika z faktu, iż jest to teren zamieszkały w sposób szczególny przez Polonię? A może  w rejonie Akron zainteresowanie Polską jest tak duże, że MSZ zdecydowało się na utworzenie tam placówki?

Otóż nie. Wystarczy wierzyć w zamach w Smoleńsku. Skądinąd to nie takie proste.

Maria Szonert-Binienda, żona członka podkomisji smoleńskiej MON, której powierzono funkcję konsula deklaruje, że „zamach w Smoleńsku przygotowały polskie i rosyjskie służby specjalne w celu zlikwidowania Lecha Kaczyńskiego”. Warto dodać, iż przeciwny nominacji był konsulat generalny w Nowym Jorku, któremu podlega stan Ohio oraz ambasada w Waszyngtonie, uznając Szonert-Biniendę za osobę, która będzie dzielić amerykańską Polonię.