Jak rząd zamierza rozwiązać problem nierównego traktowania rolników względem pozostałych grup społecznych w Polsce, które jest wynikiem ograniczonego dostępu do kredytów hipotecznych? Zgodnie z nową ustawą o obrocie ziemią rolną gospodarz nie może otrzymać kredytu hipotecznego na wybudowanie domu na działce rolnej, gdyż jeżeli wypowie bankowi umowę, ten nie będzie mógł sprzedać zabezpieczenia kredytu, czyli działki i domu.

I to się nazywa taka sobie zmiana.