MEN zdecydowało, że młodzież ze szkół średnich ma mieć wiedzę encyklopedyczną. Program w opinii ekspertów jest przeładowany. Nie uwzględniono w nim za to apelu organizacji pozarządowych, które wnosiły o wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej.

Nie wiadomo też, na jakiej podstawie i przez nauczycieli jakich specjalizacji, będą prowadzenie zajęcia z wychowania seksualnego. Ile godzin tygodniowo i w jakich klasach lekcje te będą realizowane?

Zdaniem resortu, podstawa programowa wpłynie na „rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczości i kreatywności oraz kształtowania umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w codziennym życiu”. Cokolwiek to znaczy.

 

grafika: MEN