Być może niebawem wprowadzony zostanie nakaz ścigania z urzędu osób, które pomogły w dokonaniu zabiegu aborcji poza granicami kraju. Przepis ma wejść na podstawie artykułu pozwalającego na ściganie pomocnictwa i podżegania do aborcji, za co grozić ma kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Dotychczasową nie było możliwości zastosowania art. 152 par. 2 kk. do zabiegów przerywania ciąży wykonanych poza granicami Polski. Dlaczego opinia prywatnego podmiotu (Ordo Iuris) staje się stanowiskiem podmiotu publicznego (Biuro Prokuratora Krajowego) do wykorzystania w postępowaniach? W jaki sposób w/w zalecenie ma być egzekwowane, skoro informację o możliwości aborcji za granicą można znaleźć w Internecie? Na jakiej podstawie będą wobec powyższego prowadzone postępowania karne?