Minister Sportu i Turystyki, Adam Korol w trakcie obrad Rady Ministrów przedstawił Program Rozwoju Sportu do 2020 roku. Strategiczny dokument reguluje zasady funkcjonowania i cele polskiego sportu.

W realizację Programu Rozwoju Sportu do 2020 roku będą zaangażowane również inne resorty oraz samorządy. Autorzy projektu w głównej mierze skupili się na podkreśleniu wielowymiarowości sportu i aktywności fizycznej. Sport ma być traktowany jako kluczowy obszar polityki publicznej, służący postawom prospołecznym, będą elementem prewencyjnym w kwestiach zdrowotnych.

W Programie Rozwoju Sportu do 2020 roku zwraca się również uwagę na funkcję wychowawczą kultury fizycznej, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, ale również dostrzega się rolę sportu jako kluczowej gałęzi gospodarki. Z kolei podniesienie wydatków publicznych na sport zawodowy ma służyć przełożeniu na upowszechnienie sportu w społeczeństwie, jak również promocję Polski na arenie międzynarodowej. 

Wśród celów szczegółowych Programu jest m.in. poprawa warunków i oferty do podejmowania aktywności sportowej na każdym etapie życia, od najmłodszych do seniorów, co także pozytywnie wpływa na zdrowie oraz wykorzystanie sportu na rzecz budowy kapitału społecznego.