Na etapie wczesnoszkolnym dzieci maja rozumieć fakty historyczne, elementy kultury materialnej i duchowej oraz pojęcia symboli z nimi związanych. Dzieci są dziś mądre, więc dla nich to pestka. Czy nie za daleko posuwa się MEN wymagając, by (dziecko z klas I-III) …z uwagą i poważnie słuchało wypowiedzi osób podczas uroczystości, przyjmując postawę skupienia, samokontroli i szacunku…., śmiało się z usłyszanych dowcipów? Czy zapis ten nie jest kuriozalny?

Dlaczego w nowej podstawie programowej poruszane jestznaczenie polityczne i społeczne Kościoła katolickiego oraz narodziny i proces kształtowania się opozycji politycznej 1976, a brak jest nazwiska Lecha Wałęsy, jako przywódcy Solidarności?  Jaki jest powód i podstawa prawna wprowadzania na lekcjach wychowania w szkołach państwowych zagadnień pt. religijna funkcja rodziny oraz moralny aspekt antykoncepcji? Dlaczego podstawę programową dotyczącą matematyki przygotował zespół pod kierunkiem działaczki religijnej Reginy Pruszyńskiej? Jakie są jej kwalifikacje, poza religią?

Co resort rozumiał przez zapis w podstawie programowej głębokie zrozumienie stosunkowo prostych treści rozwija dojrzałość matematyczną lepiej niż pobieżne wytłumaczenie dużej partii materiału?

Generalnie koń by się uśmiał, gdyby nie miał źrebiąt.