Czy obowiązkiem uiszczania opłaty medialnej przy okazji rozliczania podatku PIT, CIT i KRUS obciążone zostaną także osoby nie posiadające urządzeń RTV? A może płatnicy podatków będą zobowiązani do składania indywidualnych oświadczeń o nieposiadaniu telewizorów?

Pytań jest więcej: w jaki sposób będą weryfikowane w/w oświadczenia; czy planowana jest lista osób uprzywilejowanych, zwolnionych z daniny na rzecz publicznej TV; czy ściągane będą zaległości z obecnie obowiązującej opłaty za abonament; czy w przypadku wprowadzenia rocznej opłaty medialnej przewidywana jest możliwość rozłożenia jej na raty, a jeśli tak, kto będzie miał taką możliwość?

Na razie wiadomo tylko tyle, że nowych rozwiązania poprawiające kondycje finansową publicznej TV będą. Nie wiadomo tylko od kiedy.

fot. MB