„… Aktualnie resort obrony narodowej nie posiada informacji na temat użycia broni elektromagnetycznej przeciwko obywatelom Polski. Nie są także znane przypadki  nielegalnych badań nad tą bronią przeprowadzanych na ludziach na terenie kraju, w tym  na terenie województwa pomorskiego. …”

To najistotniejszy fragment odpowiedzi na moją interpelację w sprawie wypowiedzi min. Macierewicza o tym, iż w Polsce prowadzone są na ludziach testy broni elektromagnetycznej. Typowa dla tego rządu dezinformacja.

Cała odpowiedź na interpelację jest tutaj a interpelacja tu.