Proponowane zmiany w ustawie o zgromadzeniach publicznych dotyczą tzw. zgromadzeń „cyklicznych” i pierwszeństwa przy organizowaniu manifestacji. Otóż pierwszeństwo, mimo późniejszego zgłoszenia, mają mieć manifestacje organizowane przez władze i kościół w przypadku konfliktu terminów. Dlaczego de facto planowane jest rozróżnienie na manifestacje lepsze i gorsze, ważniejsze i mniej ważne? I  jaki jest powód zmiany dotychczasowych przepisów, polegający na tym, iż decyzję o wyrażeniu zgodny na organizowanie zgromadzenia cyklicznego będzie podejmował wojewoda, a nie władza samorządowa?