W odpowiedzi na typową dla PIS (czyli niepopartą faktami) wypowiedź minister E. Rafalskiej na forum parlamentu, jakoby Orliki były niewykorzystane, skierowałem do MSiT  zapytanie, jak w rzeczywistości wygląda zagospodarowanie stadionów, wybudowanych w ramach programu Orlik 2012.

I oto mamy odpowiedź. Czytamy w niej m.in. „… w 2015 roku odnotowano 28 242 193 osobowoejśc na Orliki (w 2014 r. 23 700 000)…. . Należy podkreślić, że rosnący trend wykorzystania Orlików (podkreśl. A.K) sprawia, że są to miejsca, gdzie można uprawiać wiele sportów, zarówno wyczynowo jak i rekreacyjnie. Orliki to także miejsca spotkań dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych, czy też całych rodzin, które uczestniczą w lokalnych aktywnościach sportowych.

Podpisano.: Z up. Ministra Sportu i Turystyki Ryszard Szuster, Podsekretarz Stanu”

I po co było kłamać, pani minister Rafalska?

Cała odpowiedź na interpelację.