Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu RP składam na ręce Pana Marszałka zapytanie do Ministra Sportu i Turystyki – Pana Witolda Bańki, w sprawie wykorzystania boisk wybudowanych w polskich gminach w ramach programu rządowo-samorządowego Moje boisko – Orlik 2012.

Według pani Elżbiety Rafalskiej, ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „ … Orliki są w części są puste, bo nie ma pieniędzy, żeby ktoś na nich grał.” (wypowiedź Pani Minister podczas 11 posiedzenia Sejmu w dn. 9.02.2016, podczas debaty na Projektem Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). W związku z ta wypowiedzią proszę o informacje, jaki jest procent wykorzystania Orlików.

W ramach programu Orlik 2012 powstało około 2600 boisk piłkarskich, przy początkowym założeniu 2012 obiektów. W ciągu pięciu lat realizacji projektu boiska sportowe zbudowano w 1668 gminach.