Minister Zalewska planuje wprowadzenie w ciągu najbliższych miesięcy zmian w Karcie Nauczyciela. Mają być usunięte zostaną niektóre dodatki (np. mieszkaniowy na zagospodarowanie, który przysługuje młodym nauczycielom) oraz prawo do mieszkania i działek pracowniczych.

Bazą do oceny pracy pedagoga i warunkiem otrzymania dodatku finansowego ma być (cytat za minister Zalewską)  odpowiednia „postawa etyczno-moralna”. Nie wiadomo, co Anna Zalewska ma na myśli. Coniedzielny udział w mszach? Brak rozwodu? Brak dzieci pozamałżeńskich? Heteroseksualizm? Tak rozpaczliwe, że aż śmieszne.