Podczas spotkania Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki z ministrem Witoldem Bańką, usłyszeliśmy o priorytetowych planach MSiT na 2016 rok. Większość z nich nie była niespodzianką – to kontynuacja działań rządu Ewy Kopacz.

I. Rozwój sportu dzieci i młodzieży

W tym obszarze za najważniejsze działania uznano:

 • rozwój programu pilotażowego Delfinek (budowa małych, 16-metrowych pływalni przy szkołach)*
 • budowę sal gimnastycznych w gminach, gdzie takich obiektów jeszcze nie ma
 • powrót do Szkolnych Klubów Sportowych (SKS-ów), poprzez urealnienie (???) 3 i 4 godziny zajęć wychowania fizycznego
 • wsparcie w wysokości 15 mln zł dla klubów sportowych w małych miejscowościach (dofinansowanie klubów w wysokości 10-15 tys. na sprzęt, trenerów…)
 • powrót juniora młodszego (grupa wiekowa 14-16) z zarządzania centralnego do kadry Wojewódzkiej Federacji Sportu, co w praktyce oznacza objęcie opieką większej grupy młodych sportowców*
 • powrót do organizacji Olimpiady Młodzieży przez województwa*
 • stworzenie bazy identyfikacji talentów dzieci i młodzieży na podstawie testów (???) prowadzonych przez warszawski AWF.

II. Rozwój sportu wyczynowego

Priorytety to:

 1. rozszerzenie kryteriów otrzymywania stypendiów (będą przyznawane za zajecie miejsc 1-12 w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Igrzyskach Olimpijskich)*
 2. wprowadzenie Karty Praw i Obowiązków Stypendysty (m.in. wymóg zaangażowania stypendystów w prowadzenie raz/ mies. lekcji WF w miejscu zamieszkania)
 3. wprowadzenie wypłat stypendiów przez MSiT zamiast – jak dotychczas – przez związki sportowe.

III. Zwiększenie środków dla sportowców niepełnosprawnych

IV. Plany zmian legislacyjnych

 1. likwidacja zapisu w znowelizowanej Ustawie o sporcie, dotyczącego tworzenia związków sportowych (nowelę podpisał prezydent Duda 13.08.2015 roku)
 2. wprowadzenie regulacji dotyczących dopingu
 3. wprowadzenie regulacji dotyczących sportu osób niepełnosprawnych.

*koncepcje wprowadzone/ proponowane przez rząd Ewy Kopacz