Opóźnia się budowa dróg w Polsce (opóźnienia ma połowa tegorocznych inwestycji), a koszty przekraczają plany. Nie zostaną oddane w terminie m.in.: fragment drogi ekspresowej S7, obwodnica w Markach pod Warszawą, odcinki dróg S8, S19, S3.

Oczywiście obietnice rządu były zupełnie inne. Tymczasem koszty budowy dróg rosną i rząd przeznaczył na nie  większe środki. Nie wiadomo skąd resort zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie na realizację tych planów, ale wiadomo, ze każda dziura, także budżetowa, ma swoje dno.