Wolność wyznania gwarantuje Konstytucja RP. To kwestia prywatna. Dlatego, uprzejmie się pytam, czy ministerstwo zostało poinformowane przez prezesów giełdowej spółki Energa o planowanym oddaniu firmy pod opiekę Opatrzności Bożej? Czy resort wyraził na to zgodę?

W kraju przynajmniej teoretycznie laickim, jedna z największych firm branży energetycznej, kontrolowanej przez skarb państwa, organizuje oficjalne uroczystości kościelne (przy ołtarzu flagi koncernu, stojaki z logo Energi).  Ciekawe, czy udział w nich kluczowych pracowników koncernu był obowiązkowy, czy jedynie „dobrze widziany.

Czy dary przekazane kościołowi, w którym odbyło się nabożeństwo, przez poczet pracowników Energi  były finansowane z budżetu spółki? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy akcjonariusze firmy są informowani o wydatkowaniu środków koncernu na tego typu działania?

Czy nie byłoby bardziej wskazane aby zamiast aktu zawierzenia Grupy Energa – odczytanego przez menedżerów – p.o. prezesa Jacka Kościelniaka i podziękowań wiceprezesa ds. korporacyjnych, byłego heavy-metalowca, Grzegorza Ksepko, zarząd spółki wykonywał swoje obowiązki w oparciu o racjonalne narzędzia?