Kto odpowie na pytanie dlaczego MSWiA pozwala na organizację w Polsce festiwalu neonazistów, gloryfikując w ten sposób ruch, który jest oparty na niemieckiej wersji narodowego socjalizmu?

Ciekawe, że MSWiA nie widzi sprzeczności w fakcie, iż festiwal organizowany jest w kraju, gdzie pomordowano miliony osób w obozach koncentracyjnych a setki tysięcy było prześladowanych przez zbrodniczy reżim niemieckiego faszyzmu. Zapewne też MSWiA obojętny jest wizerunek Polski jako kraju, gdzie spotykają się neonaziści z całej Europy, wiązani z napadami na imigrantów i podpaleniami np. w Bremie.

Czy występy neonazistów w Polsce nie podlegają (zgodnie z Konstytucją RP i Kodeksem Karnym) pod zakaz publicznego propagowania treści faszystowskich?

Pytania do ministra Błaszczaka są tutaj.