Czy minister Zalewska zamierza zorganizować szkolenia dla nauczycieli, którzy w nowym systemie będą uczyć matematyki w czwartych klasach a dotychczas pracowali z dziećmi z oddziałów I-III? Z pewnością zamiast wydawać miliony na przerzucanie dzieci pomiędzy budynkami dawno-nowych szkół, na nowy program i podręczniki, raczej powinno się pomóc nauczycielom w uzupełnieniu ich wiedzy merytorycznej i dydaktycznej.

Jest jeszcze kwestia uzdolnionej młodzieży, której resort jakby nie dostrzega. Nauczyciele deklarują, że potrzebują wparcia, by lepiej potrafili pracować z uzdolnionymi uczniami, gdyż bywa, że czują się bezradni, gdy uczeń proponuje niestandardowe rozwiązanie problemu.