Przeciwnymi reformie edukacji są przedstawiciele sześciu największych korporacji samorządowych (od Związku Miast Polskich po Związek Gmin Wiejskich), Związek Nauczycielstwa Polskiego, (zrzeszającym około 250 tysięcy nauczycieli) oraz kilka tysięcy dyrektorów i liderów zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty.

Jak minister Zalewska przeprowadzi reformę w opozycji do w/w? A poza tym czy resort jest logistycznie i merytorycznie przygotowany do:

– wprowadzenia przepisów związanych z nowymi obwodami dla szkół podstawowych i przekazania ich samorządom do 31.12.2016?

– dostarczenia do księgarń nowych podręczników przed 1 września 2017?

– przekazania nowych podstaw programowych do 30.11.2016?

przekazanie rozporządzeń do nowych przepisów związanych z reformą  do 31.12.2016?

Pozostaje mieć nadzieję, że reforma z hukiem nie wypali.