Zmiany w planowanej koncepcji wystawienniczej MIIWŚ mają odzwierciedlać „polski punkt widzenia”. Mówi się też, że bardziej wyeksponowana zostanie rola kościoła katolickiego. Czy umowa między Muzeum a twórcami wystawy i scenariusza umożliwia przeprowadzenie merytorycznych zmian w treści i przesłaniu wystawy I czy minister Gliński podziela opinię, iż odniesienia do polskiego katolicyzmu zostały w Muzeum niedostatecznie zaprezentowane?

Zmienić się ma także tablica przedstawiająca liczbę ofiar II wojny. W miejsce liczb bezwzględnych uwzględniających ofiary cywilne i wojskowe, podana będzie ilość ofiar cywilnych, jako procent ogólnej liczby ludności, po to, by Polska znalazła się na pierwszym miejscu tak zmienionych statystyk.