Przyjęcie ustawy o IPN spowodowało, że Polska została bez sojuszników na arenie międzynarodowej. Jako kraj naraziliśmy się także na konflikt dyplomatyczny Z USA. Ostatnio doszło ponownie do zaostrzenia relacji międzynarodowych i fali krytycznych wypowiedzi wobec rządu polskiego. Premier Morawiecki zamierza wnioskować o wprowadzenie poprawek do ustawy o IPN, czy tez nie???

W związku z wypowiedzią naszego premiera 17 lutego br. w Monachium o sprawcach żydowskich (funkcjonariuszach policji gettowych, Judenratów i indywidualnych zdrajcach), być może pan Morawiecki nie rozumie, że inaczej niż zbrodniarze niemieccy, sprawcy ukraińscy i polscy, Żydzi działali  w sytuacji podobnej to tej, w jakiej znajdowali się więźniowie obozów koncentracyjnych a wymienianie ich razem ze zbrodniarzami niemieckim, jest daleko posuniętą nieroztropnością.

 

Dlaczego, biorąc pod uwagę, że celem Holocaustu było zniszczenie narodu żydowskiego, a wszyscy Żydzi mieli wyrok śmierci, w związku z czym nie ma podstaw, by porównywać działania Polaków i Żydów podczas Zagłady, premier Morawiecki nie zamierza przeprosić za swa niefortunną wypowiedź?