Unieważniony został przetarg na budowę 6 holowników dla Marynarki Wojennej. Kontrakt nie zostanie podpisany ze stocznią Remontową Shipbuilding, która w postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę otrzymując 100 punktów i oferta ta, jako jedyna, nie została odrzucona. Czy unieważnienie przetargu (wygranego przez Remontową także w systemie odwoławczym) jest sposobem na realizację obowiązującej od stycznia bieżącego roku tzw. ustawy stoczniowej, która miała być formą pomocy publicznej dla sektora stoczniowego?

Remontowa zatrudnia ok. 2,5 tys. osób i decyzja MON może spowodować ogromne problemy w przetrwaniu firmy w kontekście kryzysu europejskiej branży stoczniowe. Mówi się, że resort chce przekierować wszystkie publiczne zamówienia na statki do państwowych stoczni (Stoczni Remontowej Nauta, Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i Stoczni Marynarki Wojennej kontrolowanych przez Polską Grupę Zbrojeniową). Firmy te nie spełniły jednak stawianych w przetargu warunków, które obejmowały cenę, długość gwarancji, serwis i pomoc techniczną.