MSWiA według własnego uznania i bez konsultacji ze środowiskami mniejszości obcięło coroczne dotacje mniejszościom narodowym (przyznano 10 mln złotych dotacji, zamiast 15 mln, jak w ubiegłych latach). W Polsce żyje niewiele mniejszości. Czy redukcja budżetu na ich działalność kulturalną w skali globalnej kraju nie przyniesie więcej szkody niż pożytku jakim są oszczędności?

Okrojenie budżetu uniemożliwi organizację dorocznych imprez kulturalnych, w tym np. na obchodów rocznicy akcji „Wisła” (skierowanej przez władze komunistyczne przeciwko ludności łemkowskiej i ukraińskiej), festynów białoruskich na Podlasiu, działań zespołów folklorystycznych czy rozgłośni mniejszościowych. MSWiA nie podjęło próby konsultacji z mniejszościami, które potraktowane zostały bez szacunku dla ich pracy i wieloletnich starań by kultywować tradycję, język i kulturę narodową.