Proponowane przez resort zdrowia zmiany w wycenie procedur medycznych drastycznie obniżają kwoty przeznaczone na kardiologię inwazyjną (leczenie tętnic wieńcowych i wszczepianie urządzeń do elektroterapii serca). To kuriozalne zważywszy, że  prognozuje się wzrost liczby pacjentów z tymi schorzeniami ze względu  na zmiany demograficzne, a już teraz choroby sercowo- naczyniowe są  najczęstsza przyczyną zgonów w Polsce,

Obniżenie procedur zmniejszy w drastyczny sposób liczbę nowoczesnych placówek kardiologicznych  co w wielu miejscowościach, m.in. w przypadku powiatu sztumskiego i ościennych, może spowodować odcięcie ich mieszkańców od ratującej życie terapii zawału serca i wydłużenie oczekiwania na niezbędne badania, zabiegi i rehabilitację w odległych szpitalach.

Cała interpelacja skierowana do ministra zdrowia