Ministerstwo Zdrowia obniżyło wycenę świadczeń okulistycznych. Takie działanie grozi to zapaścią publicznych oddziałów okulistycznych i upadkiem niedofinansowanej okulistyki dziecięcej.

W wycenie nie zostały uwzględnione sugestie okulistów, dotyczące m.in. ZAĆMY (prowadzącej do ślepoty) i WITREKTOMII, co więcej, okuliści nie zostali powiadomieni o drastycznej zmianie wyceny zabiegów. Budzi zdumienie, że okulistyka dziecięca jest rozliczana w ten sam sposób, jak w przypadku osób dorosłych (w innych specjalnościach wyceny świadczeń wykonywanych dzieciom zostały podniesione).

Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec powyższych faktów?