W związku z planowanym przeglądem resortów, ciekawe, jak Beata Szydło ocenia działania ministrów, co do których opinia suwerena jest najbardziej krytyczna. Może jednak pytanie powinno być raczej skierowane  do Jarosława Kaczyńskiego.

Jan Szyszko: najważniejsze krytykowane działania

 • podporządkowanie Ministerstwu Środowiska wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
 • likwidacja Regionalnych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • zwolnione planów łowieckie z oceny oddziaływania na środowisko
 • wprowadzenie rozporządzeń zezwalających na odstrzał zwierząt na terenach chronionych
 • brak zdecydowanych działań w kwestii waliki ze smogiem w Polsce
 • brak zdecydowanych działań w celu przywrócenia świetności środowiska Morza Bałtyckiego.

Witold Waszczykowskinajważniejsze krytykowane działania

 • całkowity brak kompetencji do pełnienia funkcji szefa MSW, w efekcie czego Polska jest ośmieszana i deprecjonowana na arenie międzynarodowej.

Anna Zalewskanajważniejsze krytykowane działania

 • upór przy wprowadzaniu reformy edukacji przy braku merytorycznych przesłanek i przy powszechnej krytyce ze strony rodziców, nauczycieli i samorządów.

Mariusz Błaszczaknajważniejsze krytykowane działania

 • brak zdecydowanych działań w celu zapobieżenia eskalacji rasistowskich incydentów – czynnej agresji i aktów znieważania wobec obcokrajowców
 • „kolesiostwo” w resorcie (awanse, „usługi” dla prezesa PIS)
 • obniżenie corocznych dotacji mniejszościom narodowym i etnicznym
 • zmiana w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych
 • ustawa dezubekizacyjna
 • likwidacja działającego w MSWiA Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka.  

Antonii Macierewicznajważniejsze krytykowane działania

  • polecenie polskiej armii wykonywania zawołania na cześć ofiar smoleńskich podczas wszystkich apelów pamięci z udziałem wojska
  • budowa kopii samolotu TU-154M, którego oryginał uległ katastrofie w 2010
  • publiczne wygłaszanie absurdalnych opinii jak np. dotyczących badań nad bronią elektromagnetyczną w Polsce
  • zatrudnianie na wysokopłatnych stanowiskach osób niekompetentnych (vide B. Misiewicz)
  • „kolesiostwo” w resorcie – wpisanie na listę płac MON doradców zespołu smoleńskiego, weryfikatorów WSI, byłych pracowników IPN, działaczy polonijnych, osób bezpośrednio związanych z szefem MON.