Kolej, transport drogowy i lotniczy, Poczta Polska.  Zarządza nimi powołane przed trzema miesiącami ministerstwo infrastruktury, ale na jakiej podstawie, skoro ta instytucja od 3 miesięcy działa bez prawnych podstaw?

Czy brak struktury wewnętrznej ministerstwa w sensie formalnoprawnym umożliwia współpracę i uzgodnienia z innymi resortami? Ciekawe, w jaki sposób sprawdzana jest poprawność działania MI, skoro brak jest odniesień prawnych, co do obowiązujących w nim zasad. Premier Morawiecki to człowiek zajęty, więc trudno powiedzieć, kiedy zamierza wydać zarządzenia w sprawie nadania statutu instytucji i czy jej dotychczasowe działania pod kierownictwem ministra Adamczyka należy uznać za nieważne.