I znowu pytania. Po prostu chciałbym wiedzieć. I pewnie nie tylko ja. Czy powołanie kapelana do pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, oznacza stworzenie dodatkowego etatu przez Komendę? Jakie są obowiązki policyjnego księdza?  Czy powołanie kapelana w w/w instytucji oznacza, iż praca ta jest wynagradzana? Jeśli tak, jaka kwota jest na to przeznaczona przez KW w ujęciu rocznym?

Czy zaangażowanie w spotkania z nim będą brane pod uwagę przy ocenie pracy policjantów? Czy są tego typu plany odnośnie innych komend wojewódzkich w kraju?

Chyba czegoś nie rozumiem. Czy my mieszkamy w państwie wyznaniowym?