Kolejna interpelacja, tym razem z prośbą o wyjaśnienia skierowaną do Mariusza Błaszczaka, ministra MSWiA w związku z wypowiedzią jego zastępcy, Jacka Zielińskiego, w dn. 5 grudnia 2015, iż na wysokie funkcje kierownicze nie będą awansowani funkcjonariusze, którzy rozpoczynali służbę w PRL:

  • dlaczego wobec powyższej deklaracji szefem 30 tys. zawodowych strażaków i około 600 tys. ochotników został starszy brygadier Leszek Suski, który w 1981 roku nie przystąpił do strajku podchorążych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, opowiadając się tym samym za władzami PRL i wykazując się lojalnością wobec ówczesnego reżimu?
  • czy brygadier Suski, obecny Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, podpisał specjalną deklarację lojalności i wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co było warunkiem przywrócenia do nauki w nowo tworzonej szkole po jej rozwiązaniu, po szturmie ZOMO w dn. 2.12.1981 roku?
  • czy o nominacji brygadiera Leszka Suskiego na komendanta PSP mimo takiej przeszłości zdecydował fakt, iż jest dobrym znajomym wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego (wbrew jego wcześniejszym deklaracjom o braku możliwości awansu pionowego funkcjonariuszy z czasów PRL)?