http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Koalicja-rodzicow-nauczycieli-i-politykow-chce-referendum-w-sprawie-reformy-edukacji,a,69541