Mimo wcześniejszych obietnic PIS, rząd nie przeznaczył konkretnej kwoty z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w dużych szkołach. Opieka dentystyczna w szkołach miała pojawić się we wrześniu 2018.

Kwestia tworzenia gabinetów stomatologicznych w placówkach jest złożona i wymaga skoordynowania działań systemów ochrony zdrowia i oświaty, jak również zaangażowania gmin, które są organami prowadzącymi szkoły publiczne. Można domyślić się, że kwestie te nie były analizowane przed składaniem obietnic, iż dentyści w szkołach pojawią się we wrześniu 2018.

Tymczasem gminy nie przewidują na razie tworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach, gdyż większość środków na edukację skonsumowała wprowadzona przez MEN reforma oświaty. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy ministerstwo zdąży opracować i wdrożyć program polityki zdrowotnej, który byłby podstawą do przekazania przez ministra zdrowia organom prowadzącym szkoły środków budżetowych, tak, by gabinety stomatologiczne udało się uruchomić od nowego roku szkolnego.