W efekcie reformy oświatowej wiele dzieci kończy zajęcia późnym popołudniem, a niekiedy czekają na kolejne zajęcia w świetlicy po kilka godzin. Niektóre piąte i szóste klasy mają po dziewięć lekcji dziennie.

Gwałtowne zmiany w prawie oświatowym i nowe podstawy programowe spowodowały ogromne zaburzenia w pracy szkół, które nie funkcjonują prawidłowo (system zmianowy, braki kadrowe, dramatyczne przepełnienie na korytarzach, w szatniach, stołówkach i salach gimnastycznych).

Dzieci chodzące do szkoły na druga zmianę nie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, w tym sportowych. W kilkuset szkołach brakuje podręczników dostosowanych do nowej podstawy programowej.

Naprawdę, nic dziwnego, że minister Zalewska otrzymała kilkadziesiąt tysięcy złotych nagrody za tak fantastycznie wykonana pracę…

Fot.: facebook.com/Rodzice-przeciwko-reformie-edukacji