http://wyborcza.pl/1,75248,21164153,adam-korol-posel-platformy-obywatelskiej-nie-ustapimy.html

z21164182vposlowie-protestujacy-w-sali-plenarnej-sejmu