W projekcie nowej podstawy programowej do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej znalazł się zapis o „nauczaniu posłuszeństwa”. Uczeń ma rozwinąć predyspozycje do  podporządkowaniu się innym, nie zaś dyskusji i negocjacji.

Zapewne Pani Minister z przyjemnością zgodzi się z oceną, że wprowadzane zmiany programowe zmiany mają na celu wychowanie człowieka, który jest podporządkowany ideologii PiS, nastawiony na słuchanie i wykonywanie poleceń, a nie na kreatywne patrzenie na świat, czy na analizowanie, wyciąganie własnych wniosków i krytyczne podejście do tego co się wokół dzieje.