Będąc w opozycji można obiecywać co nie miara – Konstanty Radziwiłł zgodnie z tą zasadą żył szczęśliwie przez lata.

Wypowiedź z 22 kwietnia 2015 roku: „…W przypadku pielęgniarek trzeba poprawiać atrakcyjność tego zawodu. Po pierwsze – wynagradzając go godnie. W Polsce pielęgniarki są na dole drabiny pracowniczej, nikt się nimi nie przejmuje, a wynagradzane są w sposób karygodny…”

Wypowiedź z 28 lutego 2016 roku:  „…Należy usiąść do ponownych negocjacji, bo realizacja zapisów  rozporządzenia (dot. podwyżek – przypis A.K.) jest ciężarem nie do  uniesienia przez budżet państwa…”

To jeszcze populizm czy już schizofrenia?

Interpelacja_CZD