430 gimnazjów dla młodzieży działających w województwie pomorskim zagrożonych jest likwidacją – zgodnie z wyborczymi zapowiedziami PIS. Uczęszcza do nich ponad 68 tysięcy dzieci a zatrudniają 4,2 tysiąca nauczycieli. Pod hasłem Gimnazja? TAK! eksperci związani z edukacją debatować będą nad społecznymi, psychologicznymi i ekonomicznymi konsekwencjami zmian w dotychczasowym systemie oświaty.

Debata, w której mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tematem przyszłości polskiej edukacji odbędzie się 3 marca w AMBEREXPO o godz. 15.30

Naszym celem jest przedstawienie opinii lokalnych środowisk (pomorskich samorządowców, dyrektorów placówek oświatowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, nauczycielskich związków zawodowych, NSZZ Solidarność, psychologów z poradni pedagogicznych) na kwestię likwidacji gimnazjów oraz merytoryczna dyskusja różnych grup zainteresowanych rozwojem polskiej edukacji.