Nawałnica, która nawiedziła Województwo Pomorskie w sierpniu 2017 roku zniszczyła lasy w nieprawdopodobnej skali. Dlatego też do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skierowano wnioski o dofinansowanie działań, które pomogłyby w odtworzeniu lasów.

Fundusz już dwukrotnie odmówił udzielenia dofinansowania w/w wniosku, mimo przejścia pozytywnie całej procedury. Odmowa nie poparta została żadnym uzasadnieniem. Tymczasem dofinansowanie z Funduszu w ramach tego samego naboru wniosków otrzymały podmioty, których podania dostały o wiele mniejszą ilość punktów.

Wniosek: Fundusz podejmuje decyzje w zakresie przyznania dofinansowania na zasadzie uznaniowej, nie zaś merytorycznej. Pytanie brzmi:  dlaczego podjęto decyzję o nieudzieleniu pomocy mieszkańcom Pomorza? I odpowiedź, która nasuwa się sama: miały tu znaczenie względy polityczne. Skandal, to za mało powiedziane.

fot. Dominik Werner