Przynajmniej takie wnioski można wysnuć z ostatniej kontroli NIK. Mimo coraz większych nakładów na armię, jej modernizacja nie przyspiesza. Zgodnie z  raportem NIK wojsko jest niedoinwestowane w zakresie wyposażenia, zwłaszcza jeśli chodzi o środki transportu.

W skontrolowanych jednostkach istniejące braki negatywnie wpływają na utrzymywanie wojska w pełnej zdolności bojowej. Mimo formalnie coraz większych wydatków na siły zbrojne, ponad 80 proc. potrzeb w zakresie inwestycji i ponad 40 proc. potrzeb remontowych nie jest zaspokajanych.

Na co wobec tego idą nasze pieniądze?