Minister Błaszczak zapowiedział, iż jeśli opozycja nie ustąpi obrady parlamentu prowadzone będą w Sali Kolumnowej. Czy zatem w kompetencji ministra Błaszczaka leży obecnie zwoływanie posiedzenia Sejmu i czuwanie nad tokiem jego obrad? Ciekawe jak szef MSWiA zamierza rozwiązać kwestie prawne związane z nieadekwatnością Sali Kolumnowej: ustawa o wykonywaniu mandatu posła i regulamin Sejmu, zobowiązuje wszystkich posłów do obecności oraz czynnego udziału w posiedzeniach Sejmu a art. 7 regulaminu stanowi, że „na posiedzeniach Sejmu posłowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca na sali posiedzeń”. Ponadto zgodnie z prawem do jawności posiedzeń obradom mogą przysłuchiwać się dziennikarze i obywatele.                                                  

Sala Kolumnowa wykorzystywana była dotychczas jedynie na obrady komisji sejmowych i śledczych, parlamentarne konferencje, jako miejsce spotkań największego w danej kadencji klubu parlamentarnego oraz gdy sala posiedzeń była remontowana.